s
آجودانیه - سوم شرقی
تعداد بازدید: 1271تعداد نظرات: 0
1395/06/01 - 14:43

آجودانیه - سوم شرقی

دکینگ : پروفیل های تمام چوب اشباع

پروفیل های تمام چوب اشباع شده کمپانی PINUS آلمان. فرآوری شده از چوبهای سوزنی برگ جهت استفاده در محوطه و دیواره استخر ، نماهای خارجی و (Decking) .

پروژه آجودانیه
آجودانیه - سوم شرقی
آجودانیه سوم شرقی
دکینگ پروژه سوم شرقی
دکینگ پروژه آجودانیه
دکینگ آجودانیه سوم شرقی
دکینگ سوم شرقی
دکینگ آجودانیه