s
مبلمان شهری - خبرنامه 9
تعداد بازدید: 808تعداد نظرات: 0
1396/01/14 - 15:05

مبلمان شهری - خبرنامه 9

بهار فصلی برای تحول، رشد و بالندگی و نوروز نقطه آغاز این چرخش طبیعت است. نظر به آثار رحمت الهی در این فصل، زنده کننده امیدها و نیرو دهنده انگیزه های پویای هر انسان صاحب بصیرتی خواهد بود.

برای کسانی که با چوب سرو کار دارند، آشنایی با زیبایی های چوب، جستجوی لذت بخش و بی پایان است. معمولا چوب هایی که در بازار هر کشور عرضه می شوند، بسته به شرایط اقتصادی و سطح سلیقه اجتماعی متفاوت است . 

دانلود فایل خبرنامه شماره 9