s
ترموود-خبرنامه 21
تعداد بازدید: 1636تعداد نظرات: 0
1398/02/25 - 11:19

ترموود-خبرنامه 21

بیست و یکمین شمارگان نشریه داخلی پارس آرای کوهستان (نشرآرای) بهار 98

بهار آمد ، زمین نو شد ، درختان شکوفه زدند ایران در انتظار شروعی تازه بود که هجوم سیل در روزهای بهاری خیلی زود شادی ها را به نا امیدی و یاس مبدل ساخت. کاش خوزستان پس از گذران سالهای اضطراب و جنگ این بهار را با سین سرسبزی و سعادت آغاز می نمودند . کاش مردم غیور گلستان و مازندران تا سیستان و بلوچستان رنج سالها سختی را بی سیل آغاز می کردند. کاش پس از مصیبت زلزله، سیل دامان کردستان را نمی گرفت کاش دروازه قرآن شیراز همان میزبان همیشگی مسافران نوروزی بود. حتی اندیشیدن به این همه مصیبت و اندوه هم دلی بزرگ میخواهد.
از سویی غم از دست دادن خانه و کاشانه، از سوی دیگر غم فقدان عزیزان از دست رفته، چه بگوییم که این تقدیر بر دامان ایران نقش بسته و سالها بازسازی و مرمت برایش کم است ، گویی خداوند همت دوباره ایرانیان را طلب می کند برای ساختن، برای نو شدن، برای زندگی دوباره ، برای یکی شدن و هم صدایی. انگیزه و همبستگی در جان هر ایرانی جوانه می زند و برای ساختن میهن عزیزمان عزم راسختری را می طلبد. مجموعه پارس آرای کوهستان نیز ضمن ابراز همدردی با هم وطنان سیل زده آرزوی روزهای سبز و آرامی را برای ملت شریف ایران از درگاه خداوندگار خواستار است.

 

دانلود فایل خبرنامه شماره 21