تعداد بازدید: 1479تعداد نظرات:

ترمو پاین بدون گره C6- 20× 138

ابعاد : 20 × 138 × (4800-1800) میلی متر
نوع چوب : کاج نیوزلندی حرارت دیده
نوع پروفیل : C6
طول (میلی متر) : 4800-1800
عرض (میلی متر) : 138
ضخامت (میلی متر) : 20
ترمو پاین بدون گره C6- 20× 138
Profile C6