• نمای چوب
  • دکینگ چوبی(پوشش کف بیرونی Outdoor)
  • پارکت چوبی
  • سازه های چوبی-آلاچیق-پرگولا

نمای چوب ترموود و چوب نما

چوب را تا دمای حداقل 180 درجه سانتیگراد در حالی که با بخار حفاظت می شود گرما می دهند. بخار علاوه بر حفاظت از چوب بر تغییرات شیمیایی که در چوب رخ می دهد تاثیر می گذارد. در نتیجه این عملیات، ترمووود که سازگار با محیط زیست است ایجاد می شود.عملیات حرارتی باعث می شود ترمووود عایق بهتری باشد. اگر حرارت دهی به قدر کافی صورت بگیرد، باعث می شود چوب ترمو در برابر پوسیدگی مقاوم شود .

پارس آرای کوهستان اولین در ترموود، پارکت چوبی و نمای چوب

شرکت " پارس آرای کوهستان " بـا پـیـشـیـنه و سـابـقـه طـولانـی فـعـالـیـت مـدیـران خود ؛ در بخـش هـای مختـلف سـاخـتمانـی ، صنعـتـی و تجـاری ، در سـال 1384 پـایـه گـذاری گـردیـد . این شرکت یکی از بنیانگذاران استفاده از چوبهای تخصصی صنعت ساختمان ، در دوره معاصر کشور است . پارس آرای به عنوان شرکتی پیشرو همواره گامهای موثری به سوی فعالیت های نوآورانه برداشته است .

زمینه های فعالیت شرکت :
  • واردات چوب و تجهیزات وابسته
  • نصب و اجرا
  • سازه های چوبی
  • مبلمان چوبی فضاهای مرطوب و باز
  • مبلمان شهری
  • خانه های چوبی